การทำงานของเซลล์และพฤติกรรม

การพัฒนาเทคโนโลยีเราสามารถแก้ไขยีนและระดับการแสดงออกของยีนตามความต้องการได้ นี่เป็นเครื่องมือใหม่ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเชื่อมโยงผลกระทบของการแสดงออกของยีนและการควบคุมยีนกับการทำงานของเซลล์และพฤติกรรม แต่จนถึงขณะนี้ระบบเหล่านี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมที่สุดเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงเซลล์การใช้เครื่องมือทางพันธุกรรม

จากวัฒนธรรมไปสู่การใช้งานในร่างกายเป็นเรื่องยากอย่างเหลือเชื่อเทคโนโลยีนี้จะปฏิวัติการใช้งานของระบบเหล่านี้ใน vivo เพื่อเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงในหน่วยควบคุมการถอดเสียง ขอบเขตสมองที่กำหนดไว้สำหรับกิจกรรมและพฤติกรรมของระบบประสาทนอกจากนี้เครื่องมือเหล่านี้จะอนุญาตให้มีการจัดการเฉพาะภูมิภาคของยีนแต่ละตัวหรือกลุ่มของยีนในการตื่นตัวและทำตัวสัตว์ซึ่งจะทำให้เรามีมุมมองที่ไม่เคยมีมาก่อน ของการแสดงออกของยีนในพฤติกรรม การทำความเข้าใจกลไกพื้นฐานที่ควบคุมกระบวนการนี้เป็นขั้นตอนแรกในการพัฒนาวิธีการรักษาแบบเลือกใช้สำหรับโรคทางจิตเวช